Webcam fra Fulufjellet

Om Ljøratunet

Back

Naturopplevelser Lørdalen

Øst i de dype skogene i Trysil finner du Ljørdalen. Ljørdalen ligger 40 km fra Trysil sentrum og 60 km fra Sälen.

Elva Ljøra har sitt utspring i Sverige og renner inn i Sverige igjen ved Støa, en strekning på 45 km.

Langs elva har vårt folk funnet sitt levebrød i over 3 000 år, gjennom jord og skogsbruk. Det er gjort mange funn etter steinalderboplasser i Ljørdalen, og de eldste sporene etter fast jordbruk i Trysil finnes nettopp her.

En viktig ressurs i Ljørdalen - som i resten av Trysil - er skogen. Skogsdrifta har gitt viktige arbeidsplasser, og gjennom tidene har mange kombinert skogsarbeid og gardsdrift. Statskog, som eier 475.000 daa, er den største skogeieren.

Hele dalføret ligger i et sandsteinsbelte og Trysilsandsteinen er fylkesstein i Hedmark. Det rødlige sandsteinen er meget dekorativ og brukes bl.a. som heller, gravsteiner og smykker. 1.044 meter høye Fulufjellet er grensefjellet mellom Norge og Sverige i Ljørdalen, Trysil østre dalføre.

I Fulufjellet finner du fantastisk, urørt natur. Jakt-, fiske- og friluftsopplevelsene du får her, skal du lete lenge for å finne maken til! Dette er villmark i i ordets rette forstand - med fast bjørnestamme, gaupe, jerv og ulv. 

Området har så spesielle kvaliteter at Sverige har lagt sin nyeste nasjonalpark, Fulufjällets Nationalpark, hit. Dit er det vel verdt et besøk og du kan oppleve Sveriges høyeste fossefall og lære mye om dyrene som er i området.

I disse traktene er det nok av blåbær og tyttebær, og når vær og temperatur slår til, står multa gul og innbydende på myrene rundt Fulufjellet.

Del på
sosiale medier